Programma

I. Kāpēc nepieciešama jauna partija?

 

Latvija atrodas strupceļā. Tā atpaliek un stagnē. Jaunie un izglītotie aizbrauc. Latvijas iedzīvotāju skaits katastrofāli samazinās. Trīsdesmit neatkarības gados pakāpeniski esam radījuši sistēmu, kurā politiķi un valsts pārvalde dzīvo savā pašu radītā realitātē. Šajā realitātē ir silti un komfortabli. Tajā darbojas savi likumi un principi. Tajā valda padomes, darba grupas un kolektīva bezatbildība. Tā nepieņem spilgtas personības un idejas. Ideju un īstu līderu trūkums ir galvenais, kas stāv mūsu ceļā uz patiesi labklājīgu valsti. Šādai Latvijai nav nākotnes. 

 

Mums ir risinājums. 

 

Tieši šobrīd ir nepieciešama jauna, esošajām varas partijām alternatīva politiskā spēka dibināšana. Tāda, kas var vienot tautu, kas iestāsies par to sabiedrības daļu, kas izvēlas neuzticēties sevi izsmēlušiem un morāli bankrotējušiem politiķiem. Kas apvienos tos, kas izvēlas raudzīties nākotnē, nevis pagātnē. Tos, kas uzskata, ka likumiem ir jābūt tieši tik daudz, lai tie kalpotu visas sabiedrības, nevis birokrātiskā aparāta interesēm. Un, lai Latvijā būtu likums un kārtība, kas apvieno cilvēkus, nevis šķeļ sabiedrību. 

 

Šīs partijas nosaukums būs KATRAM UN KATRAI.

 

II. Kādas vērtības mēs pārstāvam?

Stipra ģimene, stipra tauta un stipra valsts.

 

Tradicionālo (kristīgo) vērtību spēks.

 

Brīvība ir drošība, nevis drošība ir brīvība.

 

Kvalitatīva izglītība.

 

Cieņpilna attieksme pret vecumu.

 

Latvijas tautas protekcionisms.

 

Smags darbs par taisnīgu atlīdzību.

 

Drosme un personiska atbildība.

 

Likums un kārtība pret sevi un līdzcilvēkiem, likums un kārtība valstī.

 

III. Kādus cilvēkus mēs pulcējam ap sevi?

Mēs aicinām savās rindās ikvienu, kas ir drosmīgs un gatavs līdzdarboties aktīvi vai pat arī tikai pasīvi ar savu klātbūtni un balsi, un kuri uzskata, ka:

 

Politiķiem jādzīvo vienā realitātē ar tautu, jābūt personīgi atbildīgiem un jāveido regulāra saziņa ar cilvēku. Mēs ticam, ka politiķi var būt daļa no valsts, kuru mēs mīlam. Mēs ticam, ka politiķi var būt talantīgi, ar līdera un vadītāja spējām apveltītas personības, ar reālu pieredzi uzņēmējdarbībā, izglītībā, medicīnā, drošībā; kuriem patiesi rūp, kā dzīvo katrs Latvijas iedzīvotājs.

 

Mēs varam būt patiesi neatkarīgi. Mēs būsim pašpietiekami ES un NATO sadarbības partneri un akli nepieņemsim savai valstij kaitējošas norādes un mājienus ne no viena un nekad. Mēs esam par Latviju, kas pati pieņem lēmumus, nevis steidzas pildīt visu citu norādes. Mēs lobēsim mūsu valsts cilvēkus.

 

Mums jāskatās nākotnē, ne pagātnē! Mums jāaizmirst savi kompleksi, mums jāatzīst visas vēsturiskās traumas un jāprot dzīvot šodien. Mums nav jābaidās mainīties. Mums jāspēj apgūt jaunas prasmes, jābūt atvērtiem jaunām idejām. Mums jārunā svešvalodās un jāmācās tās no pirmās klases un pat bērnu dārzā. Mums jābūt ātriem un apsviedīgiem. Mēs to varam, jo esam uzņēmīgi un strādāt varoši. 

 

Ģimene ir sabiedrības pamats. Mēs iestāsimies par to, ka Satversme aizsargā dabisku ģimeni, kurā māte ir sieviete un tēvs ir vīrietis. Tādi ir dabas un Dieva likumi. Cilvēka apziņas telpu veido vide, kurā tas dzīvo. Mēs aizstāvēsim šīs vērtības. Vienlaikus mēs saprotam arī to, ka likumdošana nediskriminēs citas likumā atļautas kopdzīves formas. 

 

Mēs esam viena nācija. Mēs nevilksim sarkanās līnijas starp saviem valsts pilsoņiem, neatkarīgi no tā, kādā valodā viņi runā mājās. Mēs apvienosim un saliedēsim Latvijas tautu, neatkarīgi no valodas.

 

IV. Ko tieši mēs darīsim?

Mums sākotnēji jāpanāk radikāli uzlabojumi trīs būtiskās jomās: valsts pārvaldē, izglītībā un ekonomikā. Mums nebūs prioritāte viss. Mūsu prioritātes būs šīs:

 

Spēcīga valsts pārvalde:

Šobrīd valsts pārvalde ir piesātināta ar bezatbildīgumu un koncentrēšanos uz personīgo atalgojumu, prēmijām vai personisko valsts pārvaldes drošību. Valsts pārvaldei nav saiknes ar reālo pasauli. Tādēļ, nekādas pārmaiņas nav iespējamas, pirms būtiski nemainās arī valsts pārvalde. Mums būs tautas mīlēts Valsts prezidents, mums būs spēcīgs Ministru prezidents, un mums būs kompetenti ministri un tautas priekšstāvji tikai tad, kad sistēma, kurā viņi strādā, nevis atgrūž, bet pieņem un motivē spēcīgos un gudros. Tas nozīmē šo:

 • Mums ir nepieciešams tautas vēlēts Valsts prezidents. Līderis, kas izgājis vēlēšanu kampaņas pārbaudījumus. Persona, kura ar tautas vairākuma mandātu var uzņemties līdera lomu valstij kritiskos brīžos. Krīzes izraisītais haoss uzskatāmi parādījis, ka esošais prezidenta ievēlēšanas modelis ir sevi izsmēlis. 

 

 • Mums jāpanāk, ka Saeimā strādā labākie savu jomu speciālisti, nevis vienkārši statisti. Lai to panāktu, mēs atcelsim ierobežojumu Saeimas deputātam, ļaujot savienot savu statusu ar pamatdarbu savā profesijā vai uzņēmējdarbībā un, ļaujot deputātiem nebūt atrautiem no praktiskās dzīves realitātes. 

 

 • Mēs palielināsim ministru pilnvaras un samazināsim ierēdņu ietekmi valsts svarīgo lēmumu pieņemšanā. Mēs politiski ietekmēsim ierēdniecību un jebkuru jomu, par kuru atbildība ir jāuzņemas Ministru prezidentam vai ministriem. Mēs nodrošināsim, ka nevis anonīma ierēdņu komiteja, bet Ministru prezidents kopā ar spēcīgu un reālām pilnvarām apveltītu ministru komandu ir īstenie izpildvaras pārstāvji un lēmumu pieņēmēji.

 

Izcila izglītība:

 

Izglītība līdz šim bijusi prioritāte nevis darbos, bet tikai vārdos. Tam ir jāmainās un jāmainās ir strauji. Kvalitatīvas izglītības un kritiskās domāšanas nozīme un šo elementu trūkums Latvijā ir faktisks valsts drošības apdraudējums.

 

 • Mēs palielināsim finansējumu visiem izglītības posmiem un, ja nepieciešams, darīsim to uz budžeta deficīta rēķina. Bērnudārza audzinātāja darba samaksa tiks pielīdzināta skolotāja darba samaksai.

 

 • Mēs veiksim valsts dotētās skolu sistēmas pārņemšanu pilnīgā valsts pārziņā. Valstij ne tikai ir jāizglīto, bet skolā ir jāpabaro savi bērni.

 

 • Mēs palielināsim eksakto priekšmetu un tehnoloģiju izmantošanas intensitāti.

 

 • Mēs koncentrēsim valsts finansējumu līdz piecām labākajām augstskolām.

 

 • Mēs atvērsim Latvijas augstskolas ārvalstu pasniedzējiem.

 

 • Mēs celsim skolas, nevis cietumus.

 

Plaukstoša ekonomika:

 

Šobrīd valsts dzīvo uz Eiropas Savienības, krīzes aizdevumu un citiem līdzīgiem dotāciju impulsiem. Uz to nevar paļauties stipras valsts veidošanā. Pirmkārt, mēs veidosim iekšēji stabilus impulsus: labu uzņēmējdarbības vidi, vairojot ražošanu, eksportu un tādējādi gūstot ienākumus no ārvalstīm. Mēs veidosim uzņēmējiem draudzīgu nodokļu sistēmu, no kā radīsies ilgtermiņa nodokļu ieņēmumi. 

 

Latvija var kļūt par plaukstošu, modernu un attīstītu valsti. Mums tikai jāatmet savs kautrīgums, kompleksi un aizspriedumi, ka valstij jāregulē viss par un ap uzņēmējdarbību. 

 • Mēs radikāli samazināsim dažāda veida administratīvās barjeras uzņēmējiem. Valsts dienesti nevis uzraudzīs un kontrolēs, bet veicinās un palīdzēs. 

 

 • Mēs veidosim likumus, lai veicinātu jaunu un inovatīvu pakalpojumu uzņēmumu izvietošanai Latvijā. Piemēram, finanšu un medicīnas pakalpojumu jomā.

 

 • Mēs nešķirosim investīcijas, bet radīsim tām pievilcīgu vidi, neatkarīgi no to izcelsmes vietas. Mēs veidosim aktīvu savas valsts lobiju, lai reklamētu Latviju kā pievilcīgu vietu, kur ieguldīt līdzekļus.

 

 • Mēs izmantosim nodokļus, lai veicinātu jaunu uzņēmumu un darba vietu veidošanos. Mēs varam dot lielas atlaides nodokļiem, kurus tāpat šodien nesaņemam. Jā, tas nozīmē, ka mēs samazināsim nodokļus mūsu valsts uzņēmējiem tur, kur tos tāpat nesaņemam. Vienlaikus mēs apzināmies, ka nodokļu sistēma ir jābūvē no jauna. Mēs saprotam, ka, vienkārši samazinot nodokļus, īstermiņā var kļūt arī sliktāk. Taču nodokļu atlaides vai samazināšana ir virziens, kurā mēs domājam. 

 

Nobeigums.

 

Mēs neko nesolām. Solīt ir melot. Mēs šajā dokumentā parādām savus ideālus un savu izpratni par ceļu, kurš jāiet labākas valsts labā. Jo godīgi ir pateikt, ka nevienam nav iespējams apsolīt termiņus. Mēs vienkārši turēsimies pie saviem ideāliem. 

 

Un tāpēc mēs uzskatām, ka vienmēr pareizais laiks ir rīkoties TAGAD! Mirklis, kurā esam, ir TAGAD, tāpēc jādara arī ir TAGAD. Šādi ir jādomā vienmēr. Tikai tad, ja mēs rīkosimies TAGAD, tad sāks materializēties nākotne, kādu to mēs gribam redzēt šodien.

 

Šī ir politiskās partijas “KATRAM UN KATRAI” dibināšanas programma, kas tiks papildināta un uzlabota, uzsākot darbu un iesaistoties visiem.